Εγκαταστάσεις

Σας παρουσιάζουμε μερικές από τις εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων που έχουμε κάνει σε όλη την ελλάδα.
Hellas SAT 2020 εγκατάσταση 2,4 μέτρα Generall Dynamics send/receive κεραία Ka band
Hellas SAT 2020 εγκατάσταση 2,4 μέτρα Generall Dynamics send/receive κεραία Ka band
Hellas SAT 2020 εγκατάσταση 2,4 μέτρα Generall Dynamics send/receive κεραία Ka band
Hellas SAT 2020 εγκατάσταση 2,4 μέτρα Generall Dynamics send/receive κεραία Ka band
Hellas SAT 2020 εγκατάσταση 2,4 μέτρα Generall Dynamics send/receive κεραία Ka band
Hellas SAT 2020 εγκατάσταση 2,4 μέτρα Generall Dynamics send/receive κεραία Ka band
Hellas SAT 2020 εγκατάσταση 2,4 μέτρα Generall Dynamics send/receive κεραία Ka band
4,5μ Prodelin Astra 2D
4,5μ Prodelin Astra 2D
4,5μ Prodelin Astra 2D
4,5μ Prodelin Astra 2D
Vivodi εγκατάταση
Vivodi εγκατάταση
Vivodi εγκατάταση
Vivodi εγκατάταση
Στα Σκόπια
MYKONOS Super Paradise VSAT
On Telecoms εγκατάταση
On Telecoms εγκατάταση
Δορυφορική αντέννα
Δορυφορική αντέννα
V SAT εγκατάταση HELLASAT 39 east
V SAT εγκατάταση HELLASAT 39 east
V SAT εγκατάταση Tellstar 15 west
V SAT εγκατάταση Tellstar 15 west
V SAT εγκατάταση Tellstar 15 west
Star Channel 2008 - Εγκατασταση 3,1 μετρα Dual Axis Auto Tracking Auto Skew Patriot Antenna
Star Channel 2008 - Εγκατασταση 3,1 μετρα Dual Axis Auto Tracking Auto Skew Patriot Antenna
Star Channel 2008 - Εγκατασταση 3,1 μετρα Dual Axis Auto Tracking Auto Skew Patriot Antenna
Star Channel 2008 - Εγκατασταση 3,1 μετρα Dual Axis Auto Tracking Auto Skew Patriot Antenna
Star Channel 2008 - Εγκατασταση 3,1 μετρα Dual Axis Auto Tracking Auto Skew Patriot Antenna
Star Channel 2008 - Εγκατασταση 3,1 μετρα Dual Axis Auto Tracking Auto Skew Patriot Antenna
Star Channel 2008 - Εγκατασταση 3,1 μετρα Dual Axis Auto Tracking Auto Skew Patriot Antenna